Suck-it

Vores vigtigste produkt til VVS-branchen er et produkt til absorbtion af udstrømmende væske fra rør og beholdere under udskiftning eller reparation.

Produktet er tyndt og meget fleksibelt, så det kan komme ind på vanskeligt tilgængelige steder, hvor der ikke er plads til at benytte en spand eller lignende beholder til opsamling af udstrømmende væske. Produktet er i stand til at absorbere og binde vand ekstremt hurtigt, ligesom det er konstrueret på en sådan måde at fugt og smuds fra det anvendte produkt ikke kan komme i kontakt med underlaget, hvilket sikrer at eksempelvis gulve og tæpper ikke beskadiges eller tilsmudses under reparationsarbejde.

Produktet sikrer, at der kan foretages udskiftning og reparation af rør og beholdere på en lettere og hurtigere måde uden at følsomme underlag som eksempelvis gulvtæpper og trægulve beskadiges. Typiske anvendelser er ved udskiftning af radiatorer og arbejde på sprinklersystemer. Begge er kendetegnet ved at rørene ofte er monteret vanskeligt tilgængeligt tæt på gulvet eller gemt over sænkede loftsplader ligesom det vand der er i disse systemer ofte er stærkt misfarvet af rust og derfor kraftigt øger risikoen for at ødelægge og misfarve materialer det kommer i kontakt med.

Disse produkter er udviklet og patenteret af virksomhedens stifter og patenterne dækker både produktets indhold og konstruktion.

En version af produktet med en absorbtionskapacitet på 5 liter alm. postevand er på markedet og en større version med højere absorbtionskapacitet vil komme på markedet inden for kort tid, da der har været en del henvendelser omkring et sådant produkt. Herudover er der flere nye produkter under udvikling til brug inden for VVS og industri. Hos MSL Absorbent Products er vi altid parate til at udvikle nye specialprodukter, såfremt der måtte være et kommercielt grundlag for produktet. Dette gælder også selvom produktet ikke henvender sig til VVS eller industrielt brug.

Et oplagt eksempel kunne være opsamling af rustfyldt vand fra en radiator under udskiftning eller reparation af denne, hvor det rustfyldte vand, hvis ikke en absorberende måtte blev benyttet, let kunne misfarve og derved ødelgge eksempelvis gulve og tæpper. Produkterne har, udover at de har en høj absorbtionskapacitet og en evne til at håndtere en meget hurtig tilførsel af væske, den store fordel, at de er tynde og meget fleksible i tør tilstand. Dette gør det muligt at benytte produkterne på vanskeligt tilgængelige steder, eksempelvis mellem tætsiddende rør eller under kølemontrer i supermarkeder.

En sidste vigtig egenskab ved produkterne er, at de i sigselv er fuldstændigt ugiftige og derfor bortskaffes som almindeligt affald efter brug. Dog skal man, hvis den absorberede væske er giftig, eller på anden måde kræver særlig bortskaffelse, følge reglerne for bortskaffelse af den absorberede væske. Produktprogrammet består indtil videre af to produktvarianter: en måtte med 5 og med 10 liters absorbtionskapacitet (opgivet for postevand). Varenumre, dimensioner og kapacitet for produkterne kan ses i skemaet nedenfor.

 

VVS, RSK, NRF og LVI numre for Norden

Danmark VVS nr. 271991040

Sverige RSK nr. 5641295

Norge NRF nr. 9400521

Finland LVI nr. 7065300